24 Mayıs 2013 Cuma

Balanced Scorecard Kavramı

 Balanced Scorecard Kavramı

Bilgi çağında yaşanan bilgi devriminin sonucunda pazarların küreselleşmesi, endüstri yapılarının değişmesi, sürekli değişen müşteri ihtiyaçları, müşteri beklentilerinin yükselmesi gibi konular işletme yöneticilerinin dikkate alması gereken önemli hususlar olmuştur. Bu da işletmelerin yönetim ve müşteri anlayışının değişmesine neden olup, onları müşteri odaklı hale getirmiştir

Balanced Scorecard; Balanced Scorecard’ın Türkçe karşılığı da Dengeli

Karne,Performans Karnesi ve Kurumsal Karne anlamındadır.

Yeni Sürekli Gelişen Rekabet Ortamında,İşletmenin dokunulmaz değerlerini (bir

şirketin misyon ve stratejisinin) fiziksel ölçüler haline dönüştürülerek ifade

edilmesidir. Ayrıca Balanced Scorecard işletmlerin hedefledikleri büyüme oranına

nasıl ulaşacaklarını gösteren bir yol haritasıdır.

Balanced Scorecard kavramının temelinde, işletme bünyesindeki iş süreçlerini

sürekli geliştirmek için gerekli yeterlilikler, alt yapıyı sağlayan yenileşme ve gelişme

stratejileri bulunmaktadır.

Araştırmalara göre; Balance Scorecard konusu ve kapsamı bakımından 

organizasyonların ellerinde bulunan dokunalmaz değerlerin neler olduğunun

anlaşılması, tanımlanması ve ölçülmesini için oluşturulan etkili bir yönetimsel araç

niteliğindedir.

Balanced Scorecard, Performans Değerlendirme Ölçütleri arasında denge kurarak

şirketlerin gerçek odaklanması gereken yöne doğru ilerlemelerini sağlamaktadır.

Balanced Scorecard Kullanımının Sağladığı avantajlar:

 

  •    İyileştirme

  •   Yeni Liderlik Anlayışı

  •  Yeni Hedefler Belirleme

  •  Müşteri Odaklı Çözüm

  •  İletişim ve Eğitim 

  •  Mevcut Stratejilerin Aydınlatılması

  • Yeni Organizasyon Stratejisi,

  • Çalışan Amaçlarını Birleştirme

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder