16 Nisan 2012 Pazartesi

Kurum Kültürü ve sürdürebilirlik stratejilerinin ilişkisini nasıl özetlersiniz?

Kurum Kültürü ve sürdürebilirlik stratejilerinin ilişkisini nasıl özetlersiniz?

 Kurum Kültürü gelişiminin temelinde ; kurum değerleri, iletişimi, motivasyonu, bağlılığı ve algısı yatmaktadır. Kurum kültürünü benimseyen çalışanlar değişim için inovatif çözümler ararlar. Başka bir değişle inovatif ürün ve hizmetler ortaya koymaya çalışır. Bireysel inovasyon kişiye özgüven kazancının yanı sıra birçok kazanımları da beraberinde getirir.
Kurumsal inovasyon şirkete yükseliş ivmesi kazandırır ve aynı zamanda rakipleri geride bırakabilme olanağı sağlar. Ama sürdürülebilir bir sistem kullanılmazsa inovasyon gelip geçici bir rüzgar olarak hatırlanır. Kurum kültürünün bir göstergesi de şirket içi ve dışı fiziksel düzenlemelerdir. Bu düzenlemelerin  çoğu; kurumsal sorumluluk başlığı altında , kurumun inovatif çevreci sürdürebilir değişimleridir.
Sürdürülebilirlik, ekonomik büyüme ve refah seviyesini yükseltme çabalarını, çevreyi ve yeryüzündeki tüm insanların yaşam kalitesini koruyarak gerçekleştirme yöntemidir.  Sürdürülebilirlik Kurulumunun oluşması için, tüm iş stratejilerinin sürdürülebilirlik yaklaşımıyla uyumlu olmasına yönelik stratejik planların yapılması; hedeflerin bu yönde belirlenmesi ve uygulamanın kurumlarca izlenip değerlendirilmesi gerekir.  Kurum yönetiminde etkin olan kurul ve direktörlüklerin performans göstergelerine sürdürülebilirlikle bağlantılı göstergeler ekleniyor ve bu konulardaki performans ve gelişmeler kurul tarafından takip ediliyor olması gerekir.
Sürdürebiliriğin kurumlar tarafından sürekli olarak gerçekleştirilebilmesi için bu kültürün kurum kültürü içinde de sürekli yer alması gerekir. Kurum çalışanlarının her biri bu görevden sorumlu olmalı ve konuyu içselleştirmelidir. Çevreye verdiği zararı minimize edecek şekilde kurum yapılandırılmasını sağlamalıdır. Her bir çalışan kurum kültürü içinde bu düşünceyi benimsediği takdirde, inovatif sürdürebilir çözümler üretebilecektir.
Günümüzde şirketlerin diğerlerinden farkı; çevreye verdikleri değer ile ölçülecektir. Yani son tüketici bir ürünü seçerken şirketlerin çevreye verdiği sürdürebilir  değeri göz önünde bulunduracaktır.  Geri dönüşümlü olan ürünlerin tercih edilmesi tüketicinin bu olaya verdiği değeri şimdiden göstermektedir.

Kurumların ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı sertifikasına sahip olması; kurum kültüründe sürdürülebilir çevreci politikaların oluştuğunu gösterirken, müşteri için de ilerde artı bir değer oluşturacaktır.

Kağıtların geri dönüşüme yollanması, atıkların doğru bir yolla imha edilmesi..vb  gibi uygulamalar; kurum kültürüne yerleşmiş çevreci sürdürebilirlik stratejilerine örnek teşkil etmektedir.
Biyolojik çeşitliliğin korunması, Doğal, tarihi ve kültürel değerlerin sürdürülebilirlik anlayışıyla yönetilmesi, Sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşanmasına katkıda bulunmak; kurum stratejilerinin temelinde yer almalıdır. Bu çerçevede kurumlar belirli periyotlarda kurumsal sorumluluk raporu yayınlamalıdır.
Kurumsal Sorumluluk Raporunda; “Ekolojik Çevreye Duyarlılık konusu aşağıdaki alt başlıklarla ele alınır . Tüm çalışanların aşağıdaki konuları  içselleştirmesi, önemsemesi ve konular için  inovatif çözümler üretmesi kurum kültürü stratejileriyle sağlanır.

·       Çevre Yönetimi
·       Çevre Hedefleri, Çevre Dostu Yaklaşımları
·       Çevre Yatırımları ve SağlananTasarruflar
·       Enerji Tüketimi
·       Atık Yönetimi
·       Sera Gazı Emisyonları ve Karbon Ayakizi
·       Biyoçeşitlilik
·       Yasal Uygunluk
Kurum kültürleri aslında milli kültüründe bir paçasıdır; Toplumlarda Kurum kültürleri birleşerek milli kültürleri oluşturmaktadır.  Bu yüzden çevreye verdikleri değer ve koruyucu fiziksel yatırımlar milli kültüre de örnek oluşturacaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder